Definition of Zidometacin

see: Zidometacin
ZIDOMETACIN

Zidometacin is from the group

Nonsteroidal Antiinflammatory Drug

Other Names for Zidometacin

Zidometacin
ZIDOMETACIN

Source

NCI Thesaurus License

Topics #Zidometacin ZIDOMETACIN