Definition of Eprozinol

see: Eprozinol
EPROZINOL

Eprozinol is from the group

Histamine-1 Receptor Antagonist

Other Names for Eprozinol

Eprozinol
EPROZINOL

Source

NCI Thesaurus License

Topics #Eprozinol EPROZINOL